bruvin-park
Bruvin park

Om eiendommen

Østensjøveien 14B-D blir siste del av Bruvin Park som også består av det nylig ferdigstilte nabobygget i Brynsveien 16 som igjen er knyttet sammen med Brynsveien 18. Byggene deler flere funksjoner og fasiliteter, og det blir en intern gjennomgang i U1 og U2 som knytter de tre byggene sammen.  Byggestart i Østensjøveien 14 B-D er planlagt sommer/høst 2023 med estimert ferdigstillelse Q1/Q2 2025. Prosjektet er tegnet av AART arkitekter. Arealene fordeler seg på fem etasjer over bakkeplan og kjelleretasjer med både bil- og sykkelparkering. 

Moderne og miljøvennlig

Eiendommen blir energieffektiv med nyeste teknologi innen belysning, oppvarming/kjøling og ventilasjon. Det jobbes med BREEAM sertifisering av prosjektet. Innvendig gir et atrium bygningen et åpent inntrykk og knytter alle funksjonene sammen. Utvendig vil bygningen fremstå som robust og dynamisk i bybildet med fasade i naturstein og komposisjonen av takhøye vinduspartier. Dermed blir dette en bygning som ikke bare er til glede for bedriftene, men også gir noe tilbake til byen.

Etasjeplan fra 1-3 etg. på ca. 2100 kvm BTA og 4-5 etg. på ca. 900 kvm BTA. Arealene kan deles av til flere leietakere per plan. 

Bilde viser det nyoppførte nabobygget i Brynsveien 16 som også er en del av Bruvin Park.

Fleksibelt med gode kvaliteter

Det legges gjennomgående stor vekt på fleksibilitet og mulighet for leietakertilpasninger innendørs. Det leveres gjennomgående god standard, og lokalene vil skreddersys sammen med nye leietakere. Bygget har store vindusflater som sikrer lyse og gode arbeidssoner.  Østensjøveien 14 B-D blir en moderne, attraktiv eiendom med et allsidig tilbud av kontorer, lager, showroom og fellesfunksjoner. 

En bedre hverdag for alle ansatte

Østensjøveien 14B-D tilrettelegges for å gjøre jobbhverdagen enkel og sømløs, med flere tilbud og fasiliteter av god kvalitet. Her er det tilgang på treningsrom, dusj og garderober, innendørs sykkelparkering, parkeringsplasser, personalrestaurant og mulighet for større møte/kursrom og areal til sosiale arrangementer. Østensjøveien 14B-D knyttes sammen med det nylig ferdigstilte nybygget i Brynsveien 16 hvor det er kantine og flotte fellesområder.