bruvin-park

Klikk på kartet og utforsk området

Beliggenhet

Østensjøveien 14B-D ligger sentralt på Bryn med kort vei til både Brynseng og Helsfyr T-bane. Området er et kommunikasjonsknutepunkt som knytter øst til vest og nord til syd. Det er god parkeringsdekning og enkel adkomst med bil og buss. Kort vei til og fra Ring 3 og E6 gjør eiendommen lett tilgjengelig uavhengig av transportmiddel. 

Med 4 passerende t-bane og busslinjer, tog og sykkelveinett i alle retninger, så er Bryn et av Oslos viktigste knutepunkt for grønne reiser. Bryn- Helsfyr- området er i rask utvikling til en levende og bærekraftig del av Oslo og Hovinbyen. Kollektivknutepunktene Bryn og Helsfyr ligger i Hovinbyen og skal videreutvikles og forsterkes som viktige regionale kollektivknutepunkt for Oslo. 

Området

Naboområdene Bryn og Helsfyr ligger tett på Oslo Sentrum. Området har en stolt historie som et av hovedstadens viktigste næringsområder. Nærheten til sentrum, Alnaelva og Norges første jernbane trakk industri, arbeidsplasser og folk til området allerede i 1850 årene.  Med den store utviklingen som nå foregår i Bjørvika og Barcode, så vokser den tette byen seg nærmere. Området har utviklet seg til et av Oslos største kontorområder, og her har man byens beste tilgjengelighet via kollektivt, sykkel og vei.

Adkomst

Eiendommen ligger lett tilgjengelig rett ved Brynseng og Helsfyr T-banestasjon. Helsfyr stasjon er et av Oslos travleste kommunikasjonsknutepunkter for t-bane, buss og flybuss. Det er kort vei til bussholdeplass i Tvetenveien  og Østensjøveien , samt Bryn togstasjon (lokaltog retning Asker/Lillestrøm). Det er et godt utbygd sykkelveinett i området. 

Distanser

Med 4 passerende t-bane og busslinjer, tog og sykkelveinett i alle retninger, så er Bryn et av Oslos viktigste knutepunkt for grønne reiser. 

Buss
100 m

T-bane
Brynseng - 350 m

Flybuss
Helsfyr T - 650 m

Tog
Bryn Stasjon - 800 m

Bil
E6/Ring 3 - 600 m

Beregn reisetid

Prøv reisetidskalkulatoren for å se hvor lang tid det tar å reise hit fra ditt utgangspunkt, med ulike transportmidler