bruvin-park

Østensjøveien 14B-D blir et moderne, funksjonelt og miljøvennlig nybygg med gode kvaliteter. Prosjektet er en del av Bruvin Park som også består av det nylig ferdigstilte nabobygget i Brynsveien 16 og Brynsveien 18. Når Østensjøveien 14B-D er ferdigstilt vil Bruvin Park være på ca. 30 000 kvm BTA med ca. 210 p-plasser. 

Nabobygget i Brynsveien 16 stod ferdig i slutten av 2021, og her har leietakere som BSH Husholdningsapparater AS (Bosch Siemens), Viking Outdoor Footwear AS, Invacare AS, Reflekt Holding AS og Hedin Automotive AS nylig flyttet inn. Gårdeier ved Maya Eiendom AS/IK Gruppen AS sitter også i Brynsveien 16 med egen drift- og vedlikeholdsavdeling som ivaretar eiendommene.

Bryn skal utvikles som et kollektivknutepunkt øst i Oslo. Området har kanskje byens beste tilgjengelighet via kollektivt, sykkel og vei.

Nybygget i Østensjøveien 14B-D blir på 5 etasjer over bakken med 2 underjordiske garasjeplan. Det blir intern gjennomgang i U1 og U2 som knytter bygget sammen med resten av Bruvin Park. Totalt blir Østensjøveien 14B-D på ca. 8500 kvm BTA over bakken og garasje på ca. 3800 kvm BTA med plass til ca. 81 biler. Etasjeplan på ca. 2100 kvm BTA med interntrapper fra 1-3 etg. og inntrukne etasjer i 4 og 5.etg på ca. 900 kvm BTA med utsikt mot Oslo sentrum. 

Byggestart er planlagt Q1 2025 med estimert ferdigstillelse Q2 2027.

Etasje

1 - 5

Kvm

ca. 900-8500 m²

Areal

Kontor/showroom/butikk

Et nærmiljø med spennende vekst

Bryn-Helsfyr-området er i rask utvikling til en levende og bærekraftig del av Oslo og Hovinbyen. Her skal man kunne jobbe, bo, leve og oppleve. Området ligger tett på Oslo sentrum og er det viktigste kollektivknutepunktet øst for sentrum.  Det bygges moderne boliger, skoler, barnehager og kontorbygg. Dette tiltrekker beboere, virksomheter og besøkende og bidrar til stadig nye service- og aktivitetstilbud, sosiale møteplasser og rekreasjonsområder.

Moderne lokaler med mulighet for skreddersøm

Østensjøveien 14B-D åpner for en effektiv og god arbeidshverdag. Her får man lyse lokaler med store vindusflater, god standard og mulighet for skreddersøm. Dette vil være attraktive arbeidsplasser for de fleste bedrifter uavhengig av bransje. Lokalene tilpasses den enkelte leietakers behov i forhold til åpen løsning, cellekontor, møterom, wc og kjøkken. 

Sykkelparkering

Bygget får egen sykkelparkering i kjelleretasje.

Parkeringsplass

Totalt ca. 210 parkeringsplasser i Bruvin Park. Det er også korttidsparkering for gjester og kunder.

Ladestasjon

Ladeanlegg for elbil til ansatte og besøkende.

3D modell av 2.etasje

Tap to interact

Se 3D modell av etasjene

Arealvelger

Om eiendommen

Har du spørsmål?